1

2

3

 
โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีงบประมาณ ๒๕๕๓
พิกบอร์ดมีมติตรึงราคาหมูหน้าฟาร์ม 76-78 บาท /กก. ถึงสิ้นเดือนเมษายน ส่งผลราคาตลาดไม่เกินกิโลกรัมละ 155 บาท พร้อมมอบกรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคระบาดในสุกรเพื่อลดอัตราการสูญเสียของเกษตรกร
 
ข้อมูล: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
ขนาดตัวอักษร
 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โรคแมลงและศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ โรคระบาดสัตว์
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ
  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
  ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์