ติดต่อเรา
Contact Us
  • การเกษตรต่างประเทศ
    สำนักการเกษตรต่างประเทศ
    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    0-2281-1109
  • map
ตกลง