ตกลง
รายชื่อประเทศ/ดินแดน ที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการเข้าอาณาจักรไทย
12 ก.ย. 2561
191
117