ตกลง
ผู้แทนประจำประเทศไทยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 พ.ค. 2561
205
0
ผู้แทนประจำประเทศไทยธนาคารพัฒนาเอเชีย
ผู้แทนประจำประเทศไทยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ นายฮิเดกิ อิวาซากิ ผู้แทนประจำประเทศไทย ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) เข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของประเทศไทย พร้อมผลักดันเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายการดำเนินงานไปยังประเทศต่าง ๆ โดยจะมีการศึกษาดูงานโครงการร่วมกัน ณ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในเร็วๆ นี้ ณ ห้องรับรอง1 เมื่อว ณ ห้องรับรอง1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561