ตกลง
เอกอัครราชทูตบราซิลเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24 พ.ค. 2561
171
0
เอกอัครราชทูตบราซิลเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เอกอัครราชทูตบราซิลเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิล ( Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen ) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณบราซิลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561