ตกลง
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด หารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 มิ.ย. 2561
185
0
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด หารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด หารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ Professor Dr.Noboru Noguchi คณะบดีของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561