ตกลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย
3 ก.ค. 2561
178
0
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท จ.กระบี่ วันที่ 28 มิถุนายน 2561