ตกลง
Environmental Justice Foundation (EJF) เข้าพบ รมว. กษ. หารือความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมง IUU
18 ก.ย. 2561
176
0
EnvironmentalJusticeFoundation(EJF)เข้าพบรมว.กษ.หารือความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมง
Environmental Justice Foundation (EJF) เข้าพบ รมว. กษ. หารือความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมง IUU

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายสตีฟ เทรนท์ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ Environmental Justice Foundation  (EJF) เข้าพบเพื่อหารือเรื่องความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 13 กันยายน 2561