ตกลง
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.บริหารของชมรมมะพร้าวนานาชาติ
24 พ.ค. 2562
158
169
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่ง
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.บริหารของชมรมมะพร้าวนานาชาติ

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากชมรมมะพร้าวนานาชาติ (Internaional Coconut Community : ICC) เรื่องการเปิดให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) ของชมรมมะพร้าวนานาชาติ โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ ตามที่แนบมานี้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางวิไลวรรณ ทวิชศรี  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

สถาบันวิจัยพืชสวน หมายเลขโทรศัพท์ 095 037 7090 E-mail  :  wilaiwan_hri@hotmail.com