ตกลง
มะม่วงไทยเดินหน้าสู่ตลาดสหรัฐฯ งาน PMA Fresh Summit Conference and Expo 2019 งานแสดงสินค้าประเภทผักและผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17 - 19 ต.ค. 2562
25 ต.ค. 2562
219
0
มะม่วงไทยเดินหน้าสู่ตลาดสหรัฐฯ
มะม่วงไทยเดินหน้าสู่ตลาดสหรัฐฯ งาน PMA Fresh Summit Conference and Expo 2019 งานแสดงสินค้าประเภทผักและผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17 - 19 ต.ค. 2562

มะม่วงไทยเดินหน้าสู่ตลาดสหรัฐฯ

นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมจัดคูหาภายในงาน PMA Fresh Summit Conference and Expo 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประเภทผักและผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17 - 19 ต.ค. 2562 โดยมีนักธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา เม็กซิโก สหภาพยุโรป ฯลฯ เข้าร่วมกว่า 22,000 ราย

ภายในคูหาได้มีการนำมะม่วงน้ำดอกไม้มาจัดแสดง แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาคุณภาพมะม่วงหลังการฉายรังสีแกมมาและการลดความเสียหายจากรังสี โดยภายในงานมีผู้ประกอบการ/ผู้นำเข้าหลายรายให้ความสนใจสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้จากไทย อาทิ บริษัท Melissa (บริษัทนำเข้าผักและผลไม้รายใหญ่ของสหรัฐฯ) ทั้งนี้ นอกจากมะม่วงน้ำดอกไม้ที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการฉายรังสีได้แล้ว คาดว่าในอนาคตงานวิจัยดังกล่าว จะพัฒนาไปใช้ต่อยอดกับมะม่วงสายพันธุ์อื่น อาทิ มะม่วงเขียวเสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดสหรัฐฯ เป็นจำนวนมากต่อไป

นอกจากมะม่วงแล้ว บริษัท K Fresh ซึ่งเป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายมะพร้าวยังได้จัดส่งสินค้า น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม (Coco Thump) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัทมาร่วมประชาสัมพันธ์ภายในงาน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org