ตกลง
ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมงานสัมมนา Sustainable Mobility : Ethanol Talks THAILAND เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
2 มี.ค. 2563
30
0
ดร.วนิดากำเนิดเพ็ชร์ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ
ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมงานสัมมนา Sustainable Mobility : Ethanol Talks THAILAND เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมงานสัมมนา  Sustainable Mobility : Ethanol Talks THAILAND เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและบราซิล เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านเอทานอลระหว่างกัน โดยครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในโอกาสนี้ ดร. วนิดาฯ ได้หารือกับ ดร. ฟลาวิโอ้ แคมเปสตริน่า เตาเรลโล่ (Flavio Campestrini Betarello) รองปลัดด้านการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Deputy Secretary of Secretariat of Trade and International Affairs) กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหารสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และ ดร. มาเรีย เอดูอาด้า เดอ เซอร์ร่า มาชาโด้ (Maria Eduarda de Serra Machado) Agricultural Attaché สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและบราซิลในอนาคตต่อไป