การประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้
14 มิ.ย. 2565
1,067
0
การประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ
การประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) 

ตกลง