เตรียมการต้อนรับ นายหาน จื้อ เฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ
16 มิ.ย. 2565
1,940
0
เตรียมการต้อนรับนายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
เตรียมการต้อนรับ นายหาน จื้อ เฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ

9 มิถุนายน 2565 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มเอเชียตะวันออก เอเชียใต้-ตะวันออกกลาง และกลุ่มพิธีการและสารสนเทศ สำนักการเกษตรต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองเกษตรสารนิเทศ เพื่อเตรียมการต้อนรับ นายหาน จื้อ เฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานสวนผลไม้ “สวนรักตะวัน” ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ โรงคัดบรรจุผลไม้ ดราก้อน เฟรชฟรุ๊ต อ.มะขาม และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏโดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และคณะ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นี้

ตกลง