หารือร่วมกับ French Agri-Food Counsellor in charge of Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia and Laos และ Deputy Economic Counsellor สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
8 มิ.ย. 2565
2,109
0
หารือร่วมกับFrenchAgri-FoodCounsellorinchargeofVietnam,Thailand,Myanmar,Cambodia
หารือร่วมกับ French Agri-Food Counsellor in charge of Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia and Laos และ Deputy Economic Counsellor สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 

ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ Ms. Marion Chaminade, French Agri-Food Counsellor in charge of Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia and Laos และ Mr. Florent Dauba, Deputy Economic Counsellor สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในประเด็น Agroecology Coalition

ตกลง