ผู้แทนสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
27 ก.ค. 2565
2,472
0
ผู้แทนสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ผู้แทนสำนักการเกษตรต่างประเทศ
ผู้แทนสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดย ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา หัวหน้ากลุ่มกิจการต่างประเทศ เป็นผู้แทน พร้อมด้วย นางรสสุคนธ์ บุญพวง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง