กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม Thailand National Day และกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere
28 ก.ค. 2565
1,978
0
กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม Thailand National Day และกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere
กระทรวงเกษตรฯจัดกิจกรรมThailandNationalDayและกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย
กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม Thailand National Day และกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม Thailand National Day และกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมโชว์ศักยภาพพืชสวนไทย อาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Thailand National Day และกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเป็นการโชว์ศักยภาพด้านพืชสวนไทย อาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และการท่องเที่ยวประเทศไทย สู่สายตาชาวโลก โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจัดงาน ได้แก่ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมงาน

สำหรับในช่วงเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand National Day หรืองานเสมือนวันชาติไทย
ณ บริเวณ Main Stage ภายในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมือง Almere และ Commissioner General ของงาน EXPO 2022 Floriade Almere กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยภายในงานมีพิธีเชิญธงชาติไทย พร้อมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทย และการนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชม Pavilion ของประเทศ และองค์กร
ต่าง ๆ และในโอกาสอันดีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเชิญชวนผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2569 - เดือนมีนาคม 2570 ณ จังหวัดอุดรธานี อย่างเป็นทางการ

ช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณอาคาร Thailand Pavilion และมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนจากประเทศและองค์กรที่เข้าร่วมจัดงาน และชุมชนชาวไทยในเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมพิธีในช่วงค่ำ โดยตลอดทั้งวันได้จัดให้มีกิจกรรมการสาธิตนวดแผนไทย การแกะสลักผักและผลไม้ การสาธิตการประกอบอาหารไทย การแสดงถนนสายอาหาร การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงดนตรีสากล และเพลงพระราชนิพนธ์

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 ยังได้จัดกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "New Selection for good health" เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับผัก โดยนำเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย คือ ต้มยำกุ้ง ซึ่งมีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง มะนาว ผักชีฝรั่ง ต้นผักชี และเห็ดฟาง และอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของชาวยุโรปที่รักสุขภาพ ได้แก่ Plant based meat โดยใช้เห็ดแครงซึ่งเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ณ บริเวณอาคาร Thailand Pavilion อีกด้วย

ทั้งนี้ ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงาน Floriade เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีมาตลอดระยะเวลา 418 ปี และเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอนวัตกรรมด้านการเกษตรอาหาร ตลอดจนการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณีไทยมาเผยแพร่สู่สายตาประชาคมโลก ผ่านแนวคิด TRUST Thailand และแนวคิดย่อย 3S คือ Safety Security และ Sustainability พร้อมทั้งนำเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG model และ Smart city ผ่านโครงการ Bangkok Green Project ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยได้ที่อาคาร Thailand Pavilion ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมแล้ว 166,395 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565) หรือสามารถเข้าชมนิทรรศการแบบเสมือนจริงได้ทาง www.thailandfloriade2022.com

ข้อมูล: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง