สรุปสถานการณ์ด้านการเกษตรในช่วงสถานการณ์ COVID -19 ของจีนและญี่ปุ่น ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 117 ระหว่างวันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 2565
18 ก.ค. 2565
1,950
112
ตกลง