สรุปสถานการณ์ด้านการเกษตรในช่วงสถานการณ์ COVID -19 ของจีนและญี่ปุ่น ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 118 ระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2565
25 ก.ค. 2565
1,999
90
ตกลง