ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวนฤมล สงวนวงศ์) ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
27 ก.ค. 2565
1,969
0
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวนฤมล สงวนวงศ์) ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวนฤมล สงวนวงศ์) ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตามคำเชิญของ H.E. Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการเกษตรต่างประเทศเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ตกลง