ตกลง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
20 มิ.ย. 2556
235
0
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖