ตกลง
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 ธ.ค. 2563
41
0
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้แทนกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ป.ย.ป.กษ.) และผู้แทนจากกรมต่างๆ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)