ตกลง
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.กษ. พร้อมด้วยนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ป.ย.ป.กษ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
4 ก.พ. 2564
47
0
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.กษ. พร้อมด้วยนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ป.ย.ป.กษ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.กษ. พร้อมด้วยนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ป.ย.ป.กษ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

                วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.กษ. พร้อมด้วยนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ป.ย.ป.กษ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อหารือและพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น Big Rock การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)