เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการส่งเสริมนโยบาย “งดให้ งดรับ”
4 ม.ค. 2565
314
0
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการส่งเสริมนโยบาย “งดให้ งดรับ”
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการส่งเสริมนโยบาย
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการส่งเสริมนโยบาย “งดให้ งดรับ”

No Gfit Policy กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการส่งเสริมนโยบาย “งดให้ งดรับ” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยแสดงความปรารถนาดีต่อกันผ่านบัตรอวยพรหรือสื่อออนไลน์

ตกลง