ตกลง
กระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”
11 ต.ค. 2562
177
0
เปิดงาน
กระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”
กระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”

กระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”ร่วมน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่เป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี ว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพที่ได้วางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้กับพสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริในด้านการเกษตรการฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมป่าไม้แหล่งน้ำดินพลังงานการสธารณสุขการศึกษาการสาธารณูปโภครวมถึงการคมนาคมในเมืองใหญ่พระองค์พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางให้ปวงชนชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งแก้ปัญหาหลักการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในด้านเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่ทรงมุ่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินการทำเกษตรที่ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความผันผวนทางการตลาด และอื่นๆทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริและพระราชปณิธานเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ว่าเกษตรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายสหภูมิภูมิธฤติรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี มีกิจกรรมเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หลากหลายประกอบด้วย นิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้อาทินิทรรศการ “พ่อแห่งแผ่นดิน” นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ”โดยเครือข่ายผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัดของ สพฐ. จาก 5 จังหวัดกิจกรรมน้อมรำลึก อาทิ แรงบันดาลใจ สู่นักประดิษฐ์ บันทึก....ไว้ในใจนิรันดร์ และ ครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และกิจกรรมพิเศษในวันที่ 13 ตุลาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและเชิญชวนคนไทยร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน มีการฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปันกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้ ที่จะได้พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ กว่า 300 บูธ และพบกับพื้นที่ใหม่ของการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ กับโซน WISDOM FARMสะพานไม้ไผ่กลางแปลงนาอินทรีย์ ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตรไทยผ่านนิทรรศการเส้นสายลายผ้าที่บ้านเรือนไทย 4 ภาค             

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่.www.wisdomking.or.th..facebook/InstagramID:wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan