ตกลง
9 ธ.ค. 2560 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
11 พ.ค. 2561
368
179
9ธ.ค.2560:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
9 ธ.ค. 2560 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

         นายสุรพงษ์  เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงพลัง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค    ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน โดยได้รับรางวัล ITA Award จาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี