ตกลง
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
23 พ.ย. 2561
587
296
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน