ตกลง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน งานรับเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 ธ.ค. 2561
301
196
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานรับเรื่องร้องเรียน