ตกลง
การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
21 ต.ค. 2562
1,330
0
การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

และ facebook/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562