1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
เครื่องหมายราชการ และ ตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
ตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำอธิบาย
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ภายในวงกลมชั้นในเป็นพื้นสีเขียว มีลายกระหนกเปลวสีทองกึ่งกลาง เป็นรูปพระพิรุณทรงพระภูษาและฉลองพระบาทสีทอง พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ ทรงยืนบนหลังนาค ภายในวงกลมชั้นนอกเป็นพื้นสีขาว ด้านบนมีอักษรภาษาไทยสีเขียวเข้มว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษสีเขียวเข้มว่า “MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES”
ความหมาย
 • พระพิรุณ เป็นเทพแห่งน้ำ เป็นที่นับถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่าเป็นผู้บันดาลให้ฝนตก
 • นาค เป็นพาหนะของพระพิรุณ และเป็นกำลังของการให้น้ำ
 • พระพิรุณทรงนาค เป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์

ดาวน์โหลด
รายละเอียดค่าสีของภาพเครื่องหมายราชการ
ตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง