เครื่องหมายราชการ และ ตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 313)
ตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


คำอธิบาย
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ภายในวงกลมชั้นในเป็นพื้นสีเขียว มีลายกระหนกเปลวสีทองกึ่งกลาง เป็นรูปพระพิรุณทรงพระภูษาและฉลองพระบาทสีทอง พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ ทรงยืนบนหลังนาค ภายในวงกลมชั้นนอกเป็นพื้นสีขาว ด้านบนมีอักษรภาษาไทยสีเขียวเข้มว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษสีเขียวเข้มว่า “MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES”

ความหมาย
  • พระพิรุณ เป็นเทพแห่งน้ำ เป็นที่นับถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่าเป็นผู้บันดาลให้ฝนตก
  • นาค เป็นพาหนะของพระพิรุณ และเป็นกำลังของการให้น้ำ
  • พระพิรุณทรงนาค เป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์

ดาวน์โหลด

รายละเอียดค่าสีของภาพเครื่องหมายราชการ
ตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ตกลง