ตกลง
เยี่ยมชมกลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม จุดรับซื้อผลผลิต (packing house)
22 เม.ย. 2562
170
0
เยี่ยมชมกลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม
เยี่ยมชมกลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม จุดรับซื้อผลผลิต (packing house)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม จุดรับซื้อผลผลิต (packing house) และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทเทสโก้ โลตัส จำกัด ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image