ตกลง
พิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562
1 เม.ย. 2562
161
0
พิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว
พิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง พืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป และของดีเมืองแปดริ้ว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนให้ผู้ผลิตได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ จ.ฉะเชิงเทราอีกด้วย นอกจากนี้ ได้มอบรางวัลและประกาศนียบัตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งมอบโล่สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ให้แก่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จากนั้นร่วมกิจกรรมตำส้มตำมะม่วง (ลีลา) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ จุดจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 25 มีนาคม 2562

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image