ตกลง
ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพบปะเกษตรกร
13 ส.ค. 2562
132
0
ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพบปะเกษตรกร

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง รวมจำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วย ปลามงคล ปลากราย ปลานิล ปลาตะเพียนทอง และปลายี่สก พร้อมทั้งติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพบปะเกษตรกร ณ ลานสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชน ได้มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image