1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
แบบประเมินองค์กรด้วยตนเองเพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Self Certify FL)
25 มี.ค. 2554
2,772
636
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง