คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรื่อง ลำไยราคาตก
23 พ.ย. 2564
60
0
เรื่องที่ 1 ลำไยราคาตก
คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรื่อง ลำไยราคาตก
คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรื่อง ลำไยราคาตก

คำถามที่พบบ่อย เดือนสิงหาคม 2564
--------------
ไขข้อสงสัย เรื่องที่ 1 ลำไยราคาตก

  • ลำไยภาคเหนือจะไปในทิศทางไหน
  • แนวทางการช่วยเหลือชาวสวนลำไย (ราคาตก ไม่มีตลาด)
  • มาตรการแก้ไขปัญหาจีนสั่งระงับนำเข้าลำไยจากไทย
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
0.0266 seconds
ตกลง