คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรื่อง ภัยแล้ง
23 พ.ย. 2564
73
0
เรื่องที่ 3 ภัยแล้ง
คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรื่อง ภัยแล้ง
คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรื่อง ภัยแล้ง

คำถามที่พบบ่อย เดือนสิงหาคม 2564
--------------
ไขข้อสงสัย เรื่องที่ 3 ภัยแล้ง

  • สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน
  • แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
0.0277 seconds
ตกลง