ตกลง
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หน่วยย่อยขุนวาง
20 ธ.ค. 2559
1,297
0
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หน่วยย่อยขุนวาง
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หน่วยย่อยขุนวาง
รายละเอียด :
- พืชไม้ผลเมืองหนาว เช่น พี้ชพลับ,พลัม,สตรอเบอร์รี่ และองุ่น
- พืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ,มะคาเดเมีย และมันฝรั่ง
- ต้นนางพญาเสือโคร่ง ที่บานสะพรั่งในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร พร้อมบ้านพักรับรอง จำนวน 10 หลัง
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร :
- พืชผักและไม้ผลเมืองหนาวที่มีคุณภาพที่ดีเนื่องจาก มีงานวิจัยรองรับ และมีความสดใหม่อยู่เสมอ
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงานวิจัยทางการเกษตรของหน่วยงาน
ข้อมูลติดต่อ :
นายภาสกร สุนทรเกษมสุข
โทร: 083-0056395

MOAC Image
MOAC Image