ตกลง
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ.ปทุมธานี
20 ธ.ค. 2559
1,186
0
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ.ปทุมธานี
"สุขใจที่ได้น้อมนำคำพ่อสอน"
รายละเอียด:
1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
2) ถ่ายภาพกับนิทรรศการ เพื่อส่งต่อความสุขให้ญาติมิตร
3) ประชาชนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในรูปแบบที่มีความสุข สนุกสนาน และน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ข้อมูลติดต่อ :
นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา
โทร : 084 637 4736

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image