ตกลง
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี
21 ธ.ค. 2559
1,669
0
ท่องเที่ยวเขาชะงุ้ม ตามรอยพ่อ
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด: 
- ชมนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ศูนย์ฯ 
- นั่งรถศึกษาฐานเรียนรู้ต่างๆ ด้าน ดิน, น้ำ, พืช และป่าไม้ 
- ชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ หญ้าแฝกทรงปลูก, ต้นประดู่ทรงปลูก 
- พลับพลาที่ประทับ 
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
- แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ชมทุ่งทานตะวัน ทุ่งปอเทือง 
- เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร และสินค้า ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร: 
- ข้าว 
- ผักปลอดสาร 
- ผลไม้ 
- ไข่ไก่ 
- สินค้าแปรรูป 
- หัตถกรรมจักรสาน

ข้อมูลติดต่อ: 
- นายบุญช่วย ช่วยระดม  โทร. 092 279 8040
- นางฐิติชญาน์ เปรมกิจ   โทร. 081 587 2233