ตกลง
ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี (ชะอำ)
21 ธ.ค. 2559
1,857
0
ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี (ชะอำ)
ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี (ชะอำ)

>> เส้นทางที่ 1 ไปเที่ยวแผ่นดินพ่อ 2 วัน 1 คืน << 

วันแรก:
 
1) ชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้ กินข้าวห่อใบบัว ตามวิถีชาวเพชรบุรี 
2) ชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ชมภาพความประทับใจภาพพ่อที่บ้านหนู 
3) ปั่นจักรยานชมพระอาทิตย์ตกดินที่อ่างเก็บน้ำ 
4) ชมการแสดงเด็กนักเรียน และชาวชุมชนหุบกะพง 
5) พักค้างที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 ซึ่งเป็นสถานที่พักของทางราชการ

อัตราค่าบริการ: 
- ห้องนอนพัดลม 100 บาท/ท่าน/คืน 
- ห้องนอนรวมปรับอากาศ 150 บาท/ท่าน/คืน

วันที่สอง: 
1) ตื่นเช้าปั่นจักรยานสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าบริเวณรอบพื้นที่โครงการฯ/ตักบาตรถวายอาหารเช้า 
2) ชมต้นโพธิ์ทรงปลูก 
3) ร่วมทำความสะอาดวัด 
4) ชมแปลงปลูกป่านศรนารายณ์ 
5) ซื้อของฝาก เดินทางเที่ยวชมอุทยานราชภักดิ์ หรือโครงการ ชั่งหัวมัน โครงการเพื่อเกษตรกร

>> เส้นทางที่ 2 ไปเยี่ยมบ้านพ่อ 2 วัน 1 คืน << 

วันแรก:
 
ชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้ กินข้าวห่อใบบัว ตามวิถีชาวเพชรบุรี/ ชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ชมภาพความประทับใจภาพพ่อที่บ้านหนู/ ชมการแสดงเด็กนักเรียน และชาวชุมชนหุบกะพง พักค้างที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 ซึ่งเป็นสถานที่พักของทางราชการ

อัตราค่าบริการ: 
- ห้องนอนพัดลม 100 บาท/ท่าน/คืน 
- ห้องนอนรวมปรับอากาศ 150 บาท/ท่าน/คืน

วันที่สอง: (ไป-กลับ) 
ตื่นเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ ขี่จักรยานเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ชมแปลงผักผลไม้ ชมฟาร์มโคนมพร้อมถ่ายรูปกับกังหันในทุ่งหญ้าสีเขียว เยี่ยมชมสวนสมาชิกสหกรณ์

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร: 
- หน่อไม่ฝรั่ง 
- ผักปลอดสาร 
- น้ำผลไม้ 
- เม็ดมะม่วงหิมะพาน 
- ผลิตภัณฑ์จากป่าน 
- ศรนารายณ์

ข้อมูลติดต่อ: 
- นายสายันต์ สนใจ  โทร. 089 421 7716
- นางสาวกมลวรรณ นุชัย  โทร. 081 260 8876