ตกลง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี (สังขละบุรี)
21 ธ.ค. 2559
2,942
0
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี (สังขละบุรี)

รายละเอียด: 
- ชมความสวยงามของแปลงสาธิตเกษตร เช่น แปลงไม้ดอกเมืองหนาว แปลงสตรอเบอรี่ เยอบีร่าสายพันธุ์ต่างประเทศ โรงเรือนดอกหน้าวัว โรงเรือนองุ่นไร้เมล็ด แปลงมัลเบอรี่ 
- รับบริการความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านเกษตร ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
- เรียนรู้การแปรรูปถนอมอาหารของกลุ่มเกษตรกร เช่น พริกกระเหรี่ยง กาแฟฅนกระเหรี่ยง ข้าวอินทรีย์ น้ำมัลเบอรี่ เป็นต้น 
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ชมระบำมอญ รำตง (ระบำของชาวกระเหรี่ยง) และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน สะพานมอญ ด่านเจดีย์สามองค์ เมืองบาดาล วัดวังก์วิเวกการาม เป็นต้น 
- บริการลานกิจกรรม จุดกางเต้นท์ และบ้านพัก ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร: 
พริกกระเหรี่ยง, กาแฟคนกระเกรี่ยง, ผลิตภัณฑ์จากบุก, ปลาสร้อยแดดเดียว

ข้อมูลติดต่อ: 
- นายคำรณ มะปรางหวาน  โทร. 081 018 9090
- นายประพัฒน์ เทปทอง   โทร. 081 929 8162