ตกลง
ระบบชลประทานน้ำหยด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 ธ.ค. 2559
1,234
0
จัดกิจกรรมเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการเรียนรู้ระบบชลประทานน้ำหยด เพื่อใช้ในการทำการเกษตร
ระบบชลประทานน้ำหยด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบชลประทานน้ำหยด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาดำเนินการ: 26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560

รายละเอียด:
จัดกิจกรรมเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการเรียนรู้ระบบชลประทานน้ำหยด เพื่อใช้ในการทำการเกษตร โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและวิธีการทำระบบชลประทานน้ำหยดเพื่อให้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูง ทำให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ในการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

หน่วยงาน: กรมชลประทาน (โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6)

ข้อมูลติดต่อ:
สถานที่จัดกิจกรรม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินร่อง (อันเนี่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 043-221-740
Fax. 043-221-741