ตกลง
ศูนย์บริการประชาชน
19 ธ.ค. 2559
1,334
1,159
จัดตั้งจุดบริการบนนถนนสายหลักหรือสายรอง บริการพักรถ น้ำดื่ม ห้องน้ำ และจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในท้องถิ่น กว่า 400 จุดทั่วประเทศ
ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ : 31 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60

รายละเอียด : จัดตั้งจุดบริการบนนถนนสายหลักหรือสายรอง บริการพักรถ น้ำดื่ม ห้องน้ำ และจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในท้องถิ่น กว่า 400 จุดทั่วประเทศ

หน่วยงาน : บูรณาการทุกส่วนราชการ

ข้อมูลติดต่อ : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด