1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ความหมายของ“Illegal Fishing” กับ “IUU Fishing” แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
6 ก.ค. 2561
3,526
13,184
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง