ตกลง
ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
22 พ.ค. 2560
704
0
ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

เพื่อให้ผู้สนใจที่เลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำหรือคิดเริ่มต้นจะเลี้ยง ได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ โดยมีข้อมูลพรรณปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำจัดไว้เป็นหมวดหมู่ โดยข้อมูลจะประกอบด้วย รูป ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะของชนิด ถิ่นกำเนิด และวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไว้ให้ศึกษาทุกประเภท และเกือบทุกชนิดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ได้ถูกรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้หนึ่งเดียว เหมือนกับท่านได้พกพาห้องสมุดปลาสวยงามไปได้ทุกที่ และเปิดศึกษาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปซื้อหรือพกหนังสือเลย

googleplay