ตกลง
Anti IUU Fishing
22 พ.ค. 2560
631
0
Anti IUU Fishing
Anti IUU Fishing

โปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรมศุลกากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย IUU

googleplay appstore