คลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่
22 พ.ค. 2560
3,932
0
คลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่
คลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่

แอปพลิเคชั่นที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

– ปัจจุบัน ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ
- อ่านผลงานวิจัย รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ จากนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร
- ค้นหาจากคำค้นใดๆ ที่ต้องการ และดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามความประสงค์

googleplay  
ตกลง