สแกนรหัสคิวอาร์
22 พ.ค. 2560
4,242
0
สแกนรหัสคิวอาร์
สแกนรหัสคิวอาร์

แอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ

- สแกนรหัสคิวอาร์ และเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ตามที่กำหนดในรหัสคิวอาร์ทันที เป็นการตามสอบผลิตภัณฑ์และผลิตผลเกษตร (Traceability)
- สร้างรหัสคิวอาร์จากข้อความใดๆที่ผู้ใช้งานป้อน

googleplay  
ตกลง