1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
Coop Care
22 พ.ค. 2560
733
0
Coop Care
Coop Care

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบริการข้อมูลแหล่งซื้อขายและอุปกรณ์ทางการเกษตรนำทางด้วยระบบ GPS ให้บริการข้อมูลสหกรณ์ทางการเกษตร ทั่วประเทศ โดยแบ่งกลุ่มของสหกรณ์ตามการให้บริการของแต่ละสหกรณ์ ประกอบไปด้วย สหกรณ์ให้บริการอุปกรณ์ทางการตลาด สหกรณ์ที่เป็นแหล่งรับซื้อ สหกรณ์ที่เป็นแหล่งผลิตหรือจำหน่ายสินค้าการเกษตร และสหกรณ์ภาคการเกษตร เป็นต้น

googleplay appstore
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง