1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกร
24 พ.ย. 2566
125,971
0
Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกร
Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกร

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรด้วยตนเองผ่าน Smart Phone โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ แจ้งปลูกปรับปรุงข้อมูลการปลูก สำรวจสมาชิกครัวเรือน และสามารถติดตามสิทธิ์ตามโครงการและมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้

googleplay appstore

 

Farmbook1 Farmbook2 Farmbook3 Farmbook4

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง