ตกลง
เกษตรเช็คอิน (Kaset Checkin application)
21 ส.ค. 2561
798
0
เกษตรเช็คอิน (Kaset Checkin application)
เกษตรเช็คอิน (Kaset Checkin application)

แอปพลิเคชันสำหรับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง 50 แหล่ง โดยแสดงข้อมูล ที่ตั้ง จุดเด่น การจัด กิจกรรม วิถีชีวิตชุมชน ฯลฯ แสดงพิกัดแผนที่ของสถานที่ท่องเที่ยวตามระยะทางที่ต้องการ และแสดงปฏิทินการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

googleplay